Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

E-administracja

I stopnia licencjackie
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Specjalność adresowana jest do absolwentów szkół średnich i pracowników administracji publicznej - osób pragnących uzyskać lub poszerzyć wiedzę z zakresu zastosowań informatyki w administracji i nabyć umiejętności i kompetencje konieczne do sprawnej pracy w e-urzędzie.
Celem kształcenia jest przygotowanie zawodowe profesjonalnego e-urzędnika, potrafiącego wdrażać i realizować usługi administracji publicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych.
Studia mają charakter interdyscyplinarny – łączą wiedzę z zakresu nauki administracji i informatyki, prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa informatycznego. Program specjalności obejmuje cztery moduły, na które składają się wykłady z zakresu szczegółowych regulacji prawnych dotyczących działań administracji w formie elektronicznej oraz zajęcia projektowe i warsztatowe z tematyki optymalizacji funkcjonowania administracji przy wykorzystaniu aplikacji informatycznych
Polityka Prywatności