państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Łódź, Polska

Doradztwo podatkowe

I stopnia licencjackie
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Absolwent specjalności doradca podatkowy będzie posiadał wiedzę z zakresu prawa administracyjnego z elementami prawa cywilnego i karnego skarbowego. Zdobędzie również wiadomości na temat rachunkowości, prowadzenia ksiąg podatkowych oraz podatkowej analizy finansowej.

Powyższe kwalifikacje umożliwią mu pracę w organach podatkowych, takich jak: Ministerstwo Finansów, urząd skarbowy i celny, organy kontroli skarbowej czy organy finansowe samorządu terytorialnego oraz w służbach finansowych i księgowych różnych przedsiębiorstw.

Absolwenci, którzy podejdą do państwowego egzaminu zawodowego, będą mogli występować przed sądami administracyjnymi jako pełnomocnicy firm oraz osób prywatnych.

Przykłady zawodów

Udziela podatnikom i płatnikom porad, opinii i wyjaśnień na ich zlecenie z zakresu ich zobowiązań podatkowych i spraw karnych skarbowych dotyczących tych zobowiązań; prowadzi w imieniu i na rzecz podatników księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych lub udziela im pomocy w tym zakresie; sporządza w imieniu i na rzecz podatników zeznania i deklaracje podatkowe
Polityka Prywatności