Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Marketing, reklama i nowe media

I stopnia licencjackie
Kierunek: Socjologia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Marketing, reklama i nowe media- to specjalność, która umożliwi Ci zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu marketingu oraz nowoczesnych narzędzi promocji, w tym w szczególności reklamy (prasowej, radiowej i telewizyjnej). Wykwalifikowany zespół dydaktyków- praktyków przygotuje Cię do pracy w marketingu (od profesjonalnego zarządzania relacjami z klientem poprzez opracowywanie raportów i analiz koniecznych do wyznaczenia strategii, aż po skuteczną autoprezentację oraz zarządzanie wizerunkiem). Studia w WSPA pozwolą Ci zdobyć unikalne kompetencje niezbędne do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

Dodatkowe informacje

Marketing
Marketing – proces społeczny, w którym jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują poprzez tworzenie, oferowanie oraz swobodną wymianę z innymi towarów i usług, które posiadają wartość [Kotler, Keller, 2011]. Najkrótsza definicja marketingu brzmi „zaspokajać potrzeby, osiągając zysk”. Dobrze rozumiany marketing to nie zestaw trików i działań doraźnych, lecz przemyślana strategia i wynikająca z niej taktyka działania, dostosowane do docelowych odbiorców, oparte na wiedzy i badaniach, osadzone mocno w realiach rynkowych.
Media
mass media
Reklama
Reklama (z łac. reclamo, reclamare ‘odzew’; re 'w tył, znów, naprzeciw’ i clamo, clamare ‘wołać’) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).
Marketing
Nie możesz mówić, że twoja firma jest świetna, jeżeli nie jest świetna w marketingu
Autor: Polly La Barre
Media
Logika mediów karmi się wyłącznie kataklizmami.
Autor: Michel Onfray, Strach się leje, „Le Point”, tłum. „Forum”, 18 kwietnia 2011
Reklama
Wino Kosmos – w pół godziny na orbitę!
Źródło: etykieta wina Kosmos
Polityka Prywatności