Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Socjologia

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Socjologia to nauka stanowiąca uniwersalną podstawę, dająca możliwość rozwoju w wielu specjalnościach. Wynika to z faktu, iż z jej dorobku korzystają różne dziedziny, w tym: kryminologia, psychologia społeczna, antropologia, marketing, a nawet ekonomia. Dzięki poznaniu społecznych reguł, które łączą i dzielą ludzi, zrozumiesz sposób postępowania jednostek uwikłanych w międzyludzkie relacje. Nauczysz się je skutecznie analizować wykorzystując różne metody badawcze: wywiady, ankiety, zdjęcia, filmy. Jednocześnie rozwijając wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarze wybranej specjalności przygotowujesz się do pracy w wybranym zawodzie i/lub kontynuacji studiów na poziomie magisterskim. W programie studiów na kierunku Socjologia przewidziano szczególnie dużo zajęć w formie warsztatów, ćwiczeń i projektów, realizowanych zarówno na terenie uczelni jak i poza jej murami, prowadzonych z praktykami biznesowymi, które skutecznie przygotują Cię do pracy w zawodzie.

Dodatkowe informacje

Socjologia - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę z zakresu socjologii poszerzoną o podstawy nauk społecznych. Zdobyte umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych i prawnych. Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych i non profit.
Socjologia
Socjologia – nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa.
Socjologia
Socjologia nie jest tylko dyscypliną naukową, jest także formą samoświadomości społecznej. Bliższa jest sztuce niż naukom ścisłym. Określiłbym ją jako intelektualne sumienie społeczeństwa. Odwołując się do niego, możemy lepiej zrozumieć życie społeczne. Można mieć nadzieję, że kiedyś socjologia dopracuje się precyzyjniejszych metod wyrażania wiedzy o płynnych aspektach życia społecznego.
Autor: Piotr Sztompka
Socjologia
Socjologia jest jedyną gałęzią wiedzy, dla której praktycznym problemem do rozwiązania jest wyjaśnienie służące zrozumieniu.
Autor: Zygmunt Bauman, Socjologia, Warszawa 2001.
Polityka Prywatności