Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Unia europejska w działaniu

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Unia Europejska w działaniu – Specjalność skierowana do osób, które zainteresowane są pracą w instytucjach Unii Europejskiej. Absolwent specjalności posiada szeroką wiedzę o podstawowych obszarach działalności UE oraz różnych aspektach oraz sposobach zarządzania organizacją międzynarodową, jaką jest Unia Europejska. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie zajęć dydaktycznych dostarczają dobrej orientacji z zakresu struktur administracji UE, europejskich mechanizmów decyzyjnych, a także obowiązujących przepisów prawa europejskiego. W obszarze specjalności mieszczą się także elementy wiedzy o polityce poszczególnych państw członkowskich.

Dodatkowe informacje

Unia
unia – struktura danych w niektórych językach programowania
Unia Europejska
Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 28 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.
Unia Europejska
Europa jest Europą wolnych, niezależnych, suwerennych nacji, które zdecydowały się podzielić swoją suwerennością, mając na uwadze własne interesy oraz wspólne dobro, osiągając wspólnie więcej niż bylibyśmy w stanie osiągnąć indywidualnie. Unia Europejska pozostanie unikalnym połączeniem tego, co międzyrządowe i tego, co ponadnarodowe. Taka Europa może, dzięki swojej sile ekonomicznej i politycznej, być supermocarstwem – supermocarstwem, ale nie superpaństwem.
Autor: Tony Blair, przemówienie wygłoszone w siedzibie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, Warszawa, 6 października 2000.
Unia Europejska
Jednym z ważnych elementów europejskiej integracji, obok utworzenia w 1951 r. Wspólnoty Węgla i Stali, było powołanie do życia CERN, Laboratorium Fizyki Cząstek. Fakt istotny dla samej nauki, jeszcze bardziej dla całej współczesnej cywilizacji – wszak w CERN Timothy Berners-Lee opracował WWW. (…) World Wide Web powstała w odpowiedzi na potrzeby komunikacyjne liczących setki osób zespołów badawczych pracujących and eksperymentami w CERN.
Autor: Edwin Bendyk, Antymatrix, 9 maja 2007
Unia Europejska
Przyszła Europa musi być Europą ponadnarodową.
Autor: Paul-Henri Spaak
Polityka Prywatności