Gdańsk, Polska

Tourism and Recreation

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.awf.gda.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności