studialicencjackie.info
Jaworzno, Polska

Neuropsychologia

I stopnia licencjackie
Kierunek: Psychologia
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie WSBezp Jaworzno:
www.wsb.net.pl/jaworzno/studia-i-stopnia/psychologia/

Przykłady zawodów

Prowadzi badania, analizuje procesy psychiczne i zachowania indywidualne i grupowe ludzi oraz stosuje tę wiedzę w celu lepszego przystosowania jednostki lub grup do życia społecznego i rozwoju osobistego, edukacyjnego lub zawodowego; prowadzi działania profilaktyczne i terapeutyczne w stosunku do osób z zaburzeniami somatycznymi i psychicznymi, diagnozuje skutki dziedziczności oraz wpływ różnorodnych czynników (np. społecznych) na psychikę ludzką, prowadzi poradnictwo i doradztwo psychologiczne w zakresie doboru i szkolenia zawodowego lub zatrudnienia; prowadzi działalność korekcyjno-wyrównawczą, w celu usunięcia niedoborów rozwojowych oraz braków w wiadomościach, umiejętnościach i postawach dzieci i młodzieży.
Opis kierunku na stronie WSBezp Jaworzno:
www.wsb.net.pl/jaworzno/studia-i-stopnia/psychologia/

Dodatkowe informacje

Neuropsychologia
Neuropsychologia – dziedzina psychologiczna zajmująca się badaniem i opisywaniem związków zachodzących między układem nerwowym a procesami poznawczymi, głównie z perspektywy klinicznej, analizując konsekwencje uszkodzenia mózgu człowieka.
Opis kierunku na stronie WSBezp Jaworzno:
www.wsb.net.pl/jaworzno/studia-i-stopnia/psychologia/

Kontakt:

ul. Inwalidów Wojennych 2
43-603 Jaworzno
tel. 505 387 670
e-mail: rekrutacja.jaworzno@wsb.net.pl
MiastaPolityka Prywatności