studialicencjackie.info
Bartoszyce, Polska

Specjalność policyjna

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Specjalność polityczna na kierunku bezpieczeństwo publiczne da ci możliwość poznania uwarunkowań politycznych bezpieczeństwa publicznego.

Absolwent specjalności będzie dysponował wiedzą z zakresu szeroko rozumianych społecznych i politycznych uwarunkowań procesów, zjawisk i struktur funkcjonujących we współczesnym świecie, z uwzględnieniem działania mediów w kontekście polityki, specyfiki współczesnych mniejszości narodowych, problematyki trzeciego sektora, zagadnień odnoszących się do zjawiska marginalizacji społecznej i patologii w polityce.

Absolwent otrzyma wykształcenie teoretyczne w zakresie historii politycznej, geografii politycznej, myśli politycznej, w zakresie państwa i prawa, współczesnych systemów politycznych i partyjnych, oraz ich znaczenia dla bezpieczeństwa publicznego. Będzie mógł podjąć pracę w organach administracji państwa oraz w służbach publicznych czy firmach prywatnych zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa (policja, ochrona, straż miejska).

Dodatkowe informacje

Specjalność
specjalność naukowa

Kontakt:

ul. Starzyńskiego 2
11-200 Bartoszyce
tel. 696 060 056
e-mail: rekrutacja.bartoszyce@wsb.net.pl
MiastaPolityka Prywatności