Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Administracja

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: wspbm.edu.pl
Podczas studiów, studenci zdobędą nie tylko wiedzę z zakresu administracji. Studia wyposażą ich również w szeroki zasób informacji odnośnie nauk społecznych, prawa, a także podstaw ekonomii i zarządzania. Zdobytą wiedzę będą potrafili wykorzystać w pracy zawodowej przy jednoczesnym zachowaniu zasad etycznych. Kierunek otworzy przed nimi perspektywy pracy w różnych rodzajach administracji, a także instytucjach o profilu niepublicznym, w których z pewnością przyda się również znajomość stosowania prawa.

Dodatkowe informacje

Administracja - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Absolwent ma ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności