,

Specjalista ds. zintegrowanych systemów transportowych

I stopnia licencjackie
Kierunek: Logistyka
Język wykładowy: polski
Studia online Studia online

Przykłady zawodów

Zajmuje się kompleksowym kształtowaniem i zarządzaniem usługami logistycznym w zakresie zaopatrzenia, transportu i magazynowania; odpowiada za rozwiązywanie problemów i zadań logistycznych metodami i technikami inżynierskimi, poprzez projektowanie systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji; zarządza specjalistycznymi funkcjami logistycznymi: operacyjną, marketingową i finansową; wykorzystuje systemy informatyczne w zarządzaniu logistyką w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych oraz w celu kierowania przedsiębiorstwem logistycznym.

Dodatkowe informacje

Specjalista
Specjalista – człowiek odznaczający się gruntowną znajomością jakiejś dziedziny

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności