Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Łódź, Polska

Administracja

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Strona www uczelni: http://pao.pl
Na tym kierunku uczelnie dostosowuje program studiów do potrzeb rynku. Stawia na praktyki, staże i szkolenie w zakresie wykorzystywania norm prawnych i przepisów niezbędnych w pracy administracji oraz firm prowadzących obsługę w zakresie środków unijnych. Absolwenci administracji Społecznej Akademii Nauk posiadają praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalające na „obsługę„ wniosków unijnych z każdego programu lub projektu UE.
Administracja - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Absolwent ma ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.

Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.