Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Warszawa, Polska

Administracja

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2015-05-07
inne oceny
Studia na kierunku Administracja przygotowują do wykonywania pracy w szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej oraz różnego rodzaju agendach publicznych (funduszach i agencjach), w instytucjach UE i organizacjach międzynarodowych, a także w różnego rodzaju podmiotach III sektora (stowarzyszeniach i fundacjach), współpracujących z administracją publiczną.

Dodatkowe informacje

Administracja - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Absolwent ma ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności