Kraków, Polska

Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Studia dualne Studia dualne
Strona www uczelni: uek.krakow.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności