Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Zasoby ludzkie w organizacji

I stopnia licencjackie
Kierunek: Ekonomia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwent specjalności - obok wykorzystywania typowych kwalifikacji ekonomisty:

  • potrafi zarządzać ludźmi w organizacji,
  • w pracy zawodowej potrafi odpowiednio wykorzystywać wiedzę ekonomiczną, psychologiczną i prawną w realizacji strategii firmy,
  • potrafi motywować ludzi a także negocjować i komunikować się,
  • szczególnie dobrze odnajduje się w działalności w zespołach projektowych oraz innych wymagających współpracy w oparciu o wymianę informacji,
  • rozwija kompetencje elastycznego dostosowania do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Dodatkowe informacje

Zasoby
Zasoby naturalne
Zasoby ludzkie
Zasoby ludzkie (ang. human resources, HR) – pojęcie mające dwojakie znaczenie. Pierwsze wywodzi się z nauk społecznych i zgodnie z klasyczną szkołą ekonomii oznacza pracę (siłę roboczą) jako jeden z trzech środków produkcji. Drugie, bardziej powszechne, mieszczące się w zakresie zarządzania, odnosi się do indywidualnych pracowników oraz działu organizacji, który zajmuje się rekrutacją, szkoleniem, motywowaniem oraz zwalnianiem pracowników (czyli polityką personalną).
Polityka Prywatności