Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Biznes międzynarodowy

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu biznesu międzynarodowego zgłasza wiele firm polskich i zagranicznych, a także instytucji państwowych. Ukończenie specjalności umożliwia im między innymi pracę na stanowiskach operacyjnych i analitycznych oraz menedżerskich średniego stopnia w:

  • przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą,
  • izbach handlowych i gospodarczych
  • organizacjach administracji krajowej i międzynarodowej (UE),
  • organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także prowadzenie biznesu w skali międzynarodowej na własny rachunek.

Dodatkowe informacje

Biznes
Biznes (ang. business) – anglicyzm, który oznacza działalność gospodarczą.
Polityka Prywatności