Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Poznań, Polska

Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami

I stopnia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Wiedza i umiejętności
Absolwent nabywa umiejętności:

 • zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi,
 • zarządzania nieruchomościami komercyjnymi (biurowymi, handlowymi itp.),
 • doradztwa na rynku nieruchomości,
 • wyceny nieruchomości,
 • tworzenia biznes planów,
 • zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi,
 • analizy rynku nieruchomości.

Wybrane przedmioty

Metody wyceny nieruchomości,
Doradztwo na rynku nieruchomości,
Zarządzanie nieruchomościami,
Przygotowanie inwestplanu,
Finansowanie inwestycji i nieruchomości,
Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi,
Analiza rynku nieruchomości,
Inwestowanie w nieruchomości,
Marketing na rynku nieruchomości,
Zachodnie rynki nieruchomości.

Profil absolwenta

Potencjalne miejsca pracy absolwentów:
 • firmy zarządzające nieruchomościami,
 • firmy pośredniczące w obrocie nieruchomościami,
 • przedsiębiorstwa deweloperskie i budowlane,
 • praca w administracji samorządowej,
 • badania rynku i koniunktury rynkowej,
 • banki - departamenty kredytów hipotecznych,
 • praca jako specjalista i analityk opłacalności projektów inwestycyjnych,
 • praca wykonywana w formule wolnego zawodu - rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomości, zarządca nieruchomości,
 • praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa - piony zarządzania majątkiem trwałym i inwestycjami.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności