studialicencjackie.info
Liverpool, Wielka Brytania

Aktorstwo

Acting

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: artystyczne
Kwalifikacje: BA
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Bachelor of Arts (BA)
 
Strona www uczelni: www.lipa.ac.uk

Dodatkowe informacje

Aktorstwo - studia (jednolite) trwają przynajmniej 9 semestrów, ECTS≥270. Absolwent powinien łączyć opanowanie techniki aktorskiej z umiejętnościami twórczego myślenia artystycznego wspartego świadomością estetyczną i odpowiedzialnym wyborem wartości etycznych. Powinien być przygotowany do twórczej działalności jako aktor w: teatrze – dramatycznym, muzycznym, lalkowym; filmie; telewizji; radiu; dubbingu, a także do: działalności estradowej; twórczego współudziału w projektach artystycznych i programach edukacyjnych; pracy pedagogicznej (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) oraz podjęcia pracy w placówkach kulturalnych i wychowawczych jako animator i organizator życia teatralnego i twórczości nieprofesjonalnej.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności