Bydgoszcz, Polska

Kompozycja i teoria muzyki

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2019-06-14
inne oceny

Dodatkowe informacje

Kompozycja i teoria muzyki - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent jest profesjonalnie wykształconym muzykiem posiadającym wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu kompozycji i teorii muzyki. Absolwent powinien być przygotowany do pracy: artystycznej, redakcyjnej i publicystycznej; w instytucjach upowszechniania kultury oraz w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Kompozycja
Kompozycja – termin może oznaczać jedno z następujących pojęć:
Teoria
Teoria (z gr. theoría – oglądanie, rozważanie) – system pojęć, definicji, aksjomatów i twierdzeń, ustalających relacje między tymi pojęciami i aksjomatami, tworzący spójny system pojęciowy, opisujący jakąś wybraną dziedzinę fizyczną lub abstrakcyjną.
Teoria
(…) między teorią a praktyką nie ma różnicy tylko w teorii – w praktyce różnica jest.
Autor: Michał Zalewski, Cisza w sieci

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności