studialicencjackie.info
Bydgoszcz, Polska

Fizyka w diagnostyce obrazowej i kontrola jakości

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Studia dualne Studia dualne

Dodatkowe informacje

Fizyka
Fizyka (z stgr. φύσις, physis – „natura”) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem najbardziej fundamentalnych i uniwersalnych właściwości oraz przemian materii i energii, a także oddziaływań między nimi. Do opisu zjawisk fizycznych fizycy używają wielkości fizycznych, wyrażonych za pomocą pojęć matematycznych, takich jak liczba, wektor, tensor. Tworząc hipotezy i teorie fizyki, budują relacje pomiędzy wielkościami fizycznymi.
Kontrola
kontrola administracyjna
kontrola jakości
Kontrola jakości – świadome działania przedsiębiorstwa wobec problemu jakości towarów i usług, w którym istotną część odpowiedzialności przejmuje naczelne kierownictwo organizacji.
Fizyka
(…) fizyka ma w sobie coś pięknego, coś na wpół religijnego.
Autor: Tomasz Konecki, wywiad, 2001
Fizyka
W nauce istnieje tylko fizyka, reszta to zbieranie znaczków.
All science is either physics or stamp collecting. (ang.)
Fizyka
Astronomia zrodziła się z przesądów, elokwencja z ambicji, nienawiści, fałszu i pochlebstwa, geometria z chciwości, fizyka z próżnej ciekawości, nawet filozofia moralna z ludzkiej pychy. Tak więc sztuki i nauki zawdzięczają swoje powstanie naszym wadom.
Autor: Jean-Jacques Rousseau

Kontakt:

ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00

Na czasie:

Polityka Prywatności