Warszawa, Polska

Specjalność artystyczna

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.aps.edu.pl/rekrutacja/edukacja-artystyczna/

Dodatkowe informacje

Specjalność
specjalność naukowa
Polityka Prywatności