Warszawa, Polska

Socjologia kultury – badania i marketing

I stopnia licencjackie
Kierunek: Socjologia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.aps.edu.pl/rekrutacja/socjologia/

Dodatkowe informacje

Marketing
Marketing – proces społeczny, w którym jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują poprzez tworzenie, oferowanie oraz swobodną wymianę z innymi towarów i usług, które posiadają wartość [Kotler, Keller, 2011]. Najkrótsza definicja marketingu brzmi „zaspokajać potrzeby, osiągając zysk”. Dobrze rozumiany marketing to nie zestaw trików i działań doraźnych, lecz przemyślana strategia i wynikająca z niej taktyka działania, dostosowane do docelowych odbiorców, oparte na wiedzy i badaniach, osadzone mocno w realiach rynkowych.
Socjologia
Socjologia – nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa.
socjologia kultury
Socjologia kultury – nauka o strukturze i prawach rozwoju społeczeństwa zajmująca się przede wszystkim sferą kultury symbolicznej.
Marketing
Zawsze będzie tak, że ktoś stwierdzi, że musi coś sprzedać. Celem marketingu jest sprzedawanie niepotrzebnych rzeczy. Zadaniem marketingu jest poznanie i zrozumienie klienta, jak również zorientowanie się, czy produkt lub usługa odpowiadają jemu i same się sprzedają.
Autor: Peter Drucker, Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations
Marketing
Skręćmy w lewo, gdy konkurencja idzie w prawo.
Autor: Clyde Fessler
Marketing
Cztery podstawowe elementy marketingu usług to: ludzie, ludzie, ludzie i jeszcze raz ludzie.
Autor: Richard Dow
Polityka Prywatności