Warszawa, Polska

Animacja społeczno-kulturowa

I stopnia licencjackie
Kierunek: Pedagogika
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie APS:
www.aps.edu.pl/rekrutacja/pedagogika/
Studia I stopnia na stronie APS:
www.aps.edu.pl/rekrutacja

Dodatkowe informacje

Animacja
Animacja - technika filmowa polegająca na tworzeniu efektu ożywienia martwych kształtów przez dokonywanie serii pojedynczych zdjęć rysunków, wycinanek, kukiełek lub sylwetek i wyświetlaniu ich w sposób ciągły.
Polityka Prywatności