Szczecin, Polska

Economics

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.zut.edu.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności