Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Kryminologia

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja

ATUTY KIERUNKU

Kryminologia na UG to nowoczesny, prekursorski w skali kraju i wyjątkowy w skali Europy kierunek studiów powołany wysiłkiem dwóch kooperujących wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego: Nauk Społecznych oraz Prawa i Administracji przygotowany we współpracy z Polską Akademią Nauk.
W trakcie studiów, poza udziałem w zajęciach prowadzonych przez wysokowykwalifikowaną kadrę uniwersytecką, będziesz miał możliwość uczestniczenia w warsztatach prowadzonych przez kuratorów, pracowników ośrodków diagnozowania psychologicznego, policję, straż miejską oraz pracowników zakładów karnych.
Dodoatkowo będziesz miał możłiwość rozwijania swoich zainteresowań w wielu uczelniach zagranicznych, zarówno europejskich (m.in. brytyjskich, niemieckich, francuskich, włoskich, hiszpańskich…), jak i amerykańskich.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Kierunek Kryminologia zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych dających wysokie kwalifikacje do pracy w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości (np. policja, kuratorzy, służba więzienna), a także w organizacjach pozarządowych (np. mediatorzy, pracownicy społeczni). Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata, który uprawnia ich do ubiegania się o przyjęcie na magisterskie studia uzupełniające (w tym na planowanych studiach kryminologicznych drugiego stopnia), a także do kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.
Kryminologia
Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.
Polityka Prywatności