Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Ochrona zasobów przyrodniczych

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja
Program studiów zawiera także naukę podstaw z zakresu florystyki, faunistyki i biocenologii oraz zarządzania zasobami przyrodniczymi w obszarach cennych przyrodniczo oraz zurbanizowanych. Studenci będą się również uczyć metod i technik ochrony różnorodności biologicznej oraz zasad funkcjonowania krajowych i europejskich sieci i programów ochrony przyrody

Dodatkowe informacje

Ochrona
ochrona, jako opieka
Polityka Prywatności