Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Zarządzanie instytucjami artystycznymi

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja

ATUTY KIERUNKU

Kierunek ten to przemyślane połączenie kilku dziedzin (jak: kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, teatrologia, historia i teoria sztuki oraz zarządzanie) w taki sposób, aby maksymalnie się one uzupełniały. Zajęcia prowadzone będą zarówno przez teoretyków, jak i praktyków zawodowo związanych z polskimi i zagranicznymi instytucjami artystycznymi.
Dla wszystkich przewidujemy wiele praktyk - w różnych działach polskich instytucji artystycznych oraz możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne m.in. w ramach Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich (działającej w siedmiu krajach Europy). Absolwenci specjalności sceniczno-menedżerskiej będą mieli szansę uzyskać równocześnie 2 dyplomy - jeden UG, drugi - Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci kierunku będą mogli pracować w instytucjach artystycznych, urzędach, agencjach, fundacjach, stowarzyszeniach, departamentach kultury oraz przy organizacji festiwali i wydarzeń artystycznych. Z naszych informacji wynika, że w Polsce istnieje około 8000 etatów odpowiadającym sylwetce naszego absolwenta.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności