Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Diagnostyka molekularno-biochemiczna

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: biologiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja
Kształcenie w tej specjalności pozwoli uzyskać pogłębioną wiedzę na temat biochemicznych i molekularnych podstaw funkcjonowania komórek i organizmów oraz umiejętność wykorzystania tej wiedzy w diagnozowaniu chorób. Dodatkowo, Absolwent będzie znał i potrafił stosować metody diagnostyki mikrobiologicznej i parazytologicznej. Dzięki temu będzie mógł współpracować ze specjalistami zajmującymi się różnymi chorobami ludzi i zwierząt, w tym chorobami genetycznymi, infekcyjnymi, nowotworowymi i in., analitykami i diagnostami medycznymi w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych. Będzie przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych, diagnostycznych oraz prowadzenia prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym. Będzie przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz podjęcia studiów II Stopnia z biologii lub kierunków pokrewnych (np. biotechnologii, mikrobiologii) i studiów podyplomowych, po których ewentualnie może starać się o uprawnienia diagnosty laboratoryjnego.

Dodatkowe informacje

Diagnostyka
diagnostyka medyczna
Polityka Prywatności