Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Studium humanitatis - tradycje cywilizacji europejskiej

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja
Celem kształcenia jest umożliwienie studentom poznania i zrozumienia istoty cywilizacji europejskiej, którą tworzyły dwa zasadnicze nurty wywodzące się ze starożytności - kultura grecko-rzymska i chrześcijaństwo. Studenci uzyskają nie tylko wiedzę z zakresu literatury, historii, historii sztuki, historii myśli religijnej i filozoficznej, rozwoju kultury, zjawisk społecznych, ale też - zależnie od wyboru specjalności - będą mogli poznać warsztat badawczy filologa lub historyka.

Absolwenci znajdą zatrudnienie we wszystkich instytucjach związanych z badaniem, tworzeniem i upowszechnianiem kultury, m.in. w bibliotekach i muzeach, w szkolnictwie, w świetlicach i klubach środowiskowych, w turystyce krajowej i zagranicznej, w jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych, uwzględniających w swojej działalności aktywność kulturalną. Przede wszystkim jednak absolwenci kierunku Studium Humanitatis - Tradycje Cywilizacji Europejskiej będą doskonale przygotowani do kontynuacji kształcenia na wszystkich kierunkach humanistycznych - filologicznych i historycznych, ale także np. na prawie, politologii, pedagogice, socjologii, dziennikarstwie czy muzykologii.
Polityka Prywatności