Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Wiedza o teatrze

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja

ATUTY KIERUNKU

 
Studia na Wiedzy o teatrze zogniskowane są wokół problematyki teatrologicznej, filmoznawczej, medioznawczej oraz związanej z antropologią widowisk. Na praktyczny wymiar programu studiów składa się wiedza o zarządzaniu kulturą i jej finansowaniu, o zróżnicowaniu obiegów kulturowych, o perswazji językowej i wizualnej. Program obejmuje także praktyki zawodowe realizowane w instytucjach teatralnych, filmowych, medialnych. Studia koncentrują się na wykształceniu ludzi dobrze zorientowanych w specyfice i trendach współczesnej kultury widowisk, w jej uwarunkowaniach społecznych i gospodarczych. Ułatwiają również debiut na półprofesjonalnych i niezależnych scenach Trójmiasta.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Absolwenci Wiedzy o teatrze przygotowani są do pracy w zawodach związanych z szeroko rozumianą domeną współczesnej kultury audiowizualnej - teatrem i filmem, a także radiem, telewizją, mediami elektronicznymi i sferą organizacji widowisk. Dysponują pogłębioną wiedzą nie tylko z zakresu dramatu, teatru i filmu, ale także z wielu dyscyplin humanistycznych, których refleksja ogniskuje się wokół współczesnej kultury i społeczeństwa spektaklu. Ukończenie kierunku umożliwia podjęcie pracy w szerokim spektrum zawodów - od krytyki teatralnej i filmowej, poprzez dziennikarstwo i publicystykę kulturalną, logopedię medialną, reklamę aż po impresariat, management, zarządzanie kulturą, obsługę stron internetowych.
Wiedza o teatrze - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent łączy wykształcenie humanistyczne ze znajomością zagadnień sztuk przedstawiających i świata widowisk – szczególnie teatru. Posiada wiedzę z zakresu przeszłości i teraźniejszości teatru. Wprowadzony jest w problematykę teorii dramatu i teatru, antropologii i socjologii teatru. Absolwent jest przygotowany do pracy w: szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); teatrach i instytucjach kultury oraz prasie teatralnej i kulturalnej.
Polityka Prywatności