Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Religioznawstwo

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja

ATUTY KIERUNKU

 
Studia kształcą absolwenta w szeroko rozumianej problematyce religijnej. Religioznawstwo rozwija zainteresowania i poszerza horyzonty, pozwala zrozumieć inne kultury i cywilizacje, a przede wszystkim religie, które wpływają na ich kształt. Szeroka gama programowa studiów przygotowuje do kompetentnego poruszania się w dziedzinie religii. Absolwent posiada wiedzę z zakresu historii, teorii, typologii religii i jest zorientowany w problematyce wielkich religii świata. Umie dokonywać analizy oraz oceny roli religii w kulturze i jej wpływu na życie i struktury społeczne. Zna języki obce, a wśród nich język wybranej tradycji religijnej, posiada umiejętność analizy i interpretacji tekstów źródłowych. Umie dokonywać oceny roli religii w kulturze oraz jej wpływu na życie i społeczeństwo.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach kultury, organach administracji państwowej, organizacjach rządowych i pozarządowych do spraw mniejszości religijnych narodowych i uchodźców, w szczególności w instytucjach nastawionych na dialog międzykulturowy i międzyreligijny, a także w prasie, radiu, telewizji jako dziennikarze (po przyswojeniu sobie niezbędnych sprawności) podejmując problematykę religijną, polityczną, społeczną, kulturalną. Absolwenci religioznawstwa mogą znaleźć zatrudnienie w: instytucjach promocji i upowszechnienia kultury i sztuki. Posiadają niezbędne kwalifikacje do organizowania i prowadzenia szkoleń w zakładach i instytucjach zarządzanych przez przedstawicieli innych, niż rodzima, kultur lub współpracujących z nimi, czy ich zatrudniających. 
Religioznawstwo
Religioznawstwo – zespół nauk o religii, których podejście – w odróżnieniu od teologii i od filozofii religii – charakteryzuje się empirycznym (antropologicznym, socjologicznym, historycznym, ekonomicznym) stosunkiem do przedmiotu badań. Często stosowana jest perspektywa porównawcza (fenomenologia religii).
Polityka Prywatności