Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Katowice, Polska

Chemia

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. We współpracy z licznymi jednostkami krajowymi i zagranicznymi prowadzi prace, których tematyka skupia się wokół kluczowych problemów współczesnej chemii. Ich wyniki publikowane są w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych. Liczny udział pracowników Instytutu w radach naukowych czasopism chemicznych ilustruje znaczenie realizowanych badań. Instytut dysponuje nowoczesnym sprzętem badawczym. Od wielu lat działa Koło Naukowe Chemików, w ramach którego studenci mają także możliwość prowadzenia swoich indywidualnych programów badawczych.

Instytut uczestniczy w realizacji Programu Europejskiego SOCRATES/Erasmus. Studenci (studiów licencjackich, magisterskich, jak również doktoranckich) wyjeżdżają do wyższych uczelni krajów Unii Europejskiej (Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy).

W ramach tego samego programu przyjeżdżają do nas studenci z zagranicy. Od 1992 roku Instytut wydaje Acta Chromatographica, międzynarodowe czasopismo figurujące na Liście Filadelfijskiej. Instytut Chemii prowadzi studia I i II stopnia na kierunku chemia na następujących specjalnościach: chemia w zakresie chemii podstawowej, chemia środowiska, chemia leków i chemia informatyczna.


Ocena programowa PKA

Data: 2008-07-03
Ocena: pozytywna
Chemia - studia I stopnia licencjackie trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Studia I stopnia inżynierskie trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwenci posiadają wiedzę zakresu ogólnych zagadnień chemii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Absolwent studiów licencjackich wykorzystuje wiedzę w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z odpadami oraz promowania zrównoważonego rozwoju. Absolwent studiów inżynierskich dodatkowo wykorzysta wiedzę podczas aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, posługiwania się literaturą fachową i przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej oraz winien znać podstawowe procesy technologiczne.