państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Filologia ukraińska z językiem rosyjskim

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Filologia ukraińska to jedyna specjalność na Uniwersytecie Jagiellońskim łącząca intensywną naukę ukraińskiego i rosyjskiego z gruntownym poznaniem kultury Ukrainy oraz praktycznymi umiejętnościami translatologicznymi.

Dodatkowe informacje

Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
Polityka Prywatności