Kraków, Polska

Studia polsko-ukraińskie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Studia I stopnia na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki
Polityka Prywatności