Kraków, Polska

Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/mish
Studia I stopnia na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki
Polityka Prywatności