Kraków, Polska

Studia matematyczno-przyrodnicze

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: matematyczne, statystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki/smp
Studia I stopnia na stronie UJ:
studia.uj.edu.pl/kierunki

Przykłady zawodów

Matematyka - zawody - matematyk
Zajmuje się badaniem ogólnych form przestrzennych i stosunków ilościowych, oraz wykorzystaniem wyników tych badań do opisu rzeczywistości: przyrody, procesów i zjawisk występujących w technice, medycynie, gospodarce i innych dziedzinach.
Polityka Prywatności