Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Antropologiczno-kulturowa

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwenci dysponują pełnymi kompetencjami polonisty: znajomością historii i teorii literatury polskiej i powszechnej, wiedzą o języku i komunikacji. Są zorientowani w najnowszych tendencjach w humanistyce, swobodnie poruszają się w dyskursie nauk społecznych (podstawy antropologii, socjologii, etnologii, wiedzy o mediach), mają też szansę zbudować bogatą erudycję dotyczącą bieżących wydarzeń z dziedziny kultury – dzięki praktykom w najciekawszych placówkach Krakowa stają się często aktywnymi współtwórcami życia kulturalnego (organizują festiwale, przeglądy, spotkania autorskie, pracują w wydawnictwach, mediach etc.). Studia te, ze względu na nowoczesny i stale aktualizowany program oraz liczne możliwości poszerzania wiedzy w trakcie wyjazdów stypendialnych za granicę, są doskonałą podstawą dalszych studiów – uzupełniających, doktoranckich i podyplomowych, zwłaszcza tych zorientowanych transdyscyplinarnie.
Polityka Prywatności