państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Kulturoznawstwo międzynarodowe

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Podstawowym celem studiów jest kształcenie specjalistów w zakresie: głównych zagadnień teorii kultury, teorii procesów narodotwórczych, międzynarodowych stosunków kulturowych i politycznych, relacji inter-etnicznych, kultury przedsiębiorczości etnicznej, zagadnień wielokulturowości i pluralizmu kulturowego, etnicznego i politycznego we współczesnym świecie, podstaw filozofii, socjologii i politologii oraz wstępnych zagadnień związanych z wyborem przyszłej specjalności magisterskiej. Kulturoznawstwo międzynarodowe stanowi zatem nowy rodzaj studiów interdyscyplinarnych, zorientowanych na dostarczenie wiedzy nie tylko teoretyczno-ogólnej, ale i praktycznej, odnoszącej się do zasad organizacji i ewolucji współczesnych społeczeństw europejskich i pozaeuropejskich.

Dodatkowe informacje

Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo – dziedzina nauki z zakresu humanistyki, zajmująca się badaniem kultury.
Polityka Prywatności