Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Animacja społeczno-kulturowa

I stopnia licencjackie
Kierunek: Pedagogika
Język: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwent pedagogiki ze specjalnością animacja społeczno-kulturowa nabędzie umiejętności pozwalających na sprawne komunikowanie się z otoczeniem, wnikliwe rozpoznawanie rzeczywistości społeczno-kulturowej, wyłanianie i artykułowanie lokalnych problemów, projektowanie działań, formowanie grup i zespołów wykonawczych, ewaluację i dokumentowanie. Po ukończeniu studiów może podjąć pracę w szeroko rozumianym sektorze kultury, w tym po ścieżce kulturowo-artystycznej np. w galeriach, w działach edukacyjnych muzeów, na różnego rodzaju wystawach, salach koncertowych, i innych, a po ścieżce animacja wspólnot samorządowych, w instytucjach administracji publicznej, instytucjach samorządowych oraz organizacjach pozarządowych. Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia.
Animacja
Animacja - technika filmowa polegająca na tworzeniu efektu ożywienia martwych kształtów przez dokonywanie serii pojedynczych zdjęć rysunków, wycinanek, kukiełek lub sylwetek i wyświetlaniu ich w sposób ciągły.
Polityka Prywatności