państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Studia bliskowschodnie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwent studiów licencjackich na kierunku studia azjatyckie, specjalność studia bliskowschodnie, posiadać będzie podstawową wiedzę z zakresu problemów społeczno-kulturowych, politycznych i ekonomicznych regionu, a także dobrą znajomość języka orientalnego i angielskiego. Stwarzać to będzie absolwentom możliwość zatrudnienia w instytucjach zorientowanych na współpracę z krajami Bliskiego Wschodu. Przewiduje się jednak, że większość absolwentów podejmować będzie dalsze studia na oferowanych przez Katedrę uzupełniających studiach magisterskich.
Polityka Prywatności