państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne drugiego stopnia to studia międzyobszarowe prowadzone wyłącznie w trybie stacjonarnym, współtworzone przez Wydział Polonistyki, Wydział Filozoficzny, Wydział Filologiczny, Wydział Historyczny, Instytut Sztuk Audiowizualnych i Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest to oferta skierowana do szczególnie zdolnych kandydatów na studia planujących napisanie interdyscyplinarnej pracy magisterskiej i wiążących swoją przyszłość z dalszą pracą naukową. Dyplom wybranego z oferty w ramach MISH kierunku studiów student otrzymuje po zrealizowaniu indywidualnego programu studiów obejmującego przedmioty wskazane przez Wydział prowadzący ten kierunek jako obowiązkowe dla studentów MISH, zgodnie z regulacjami dotyczącymi efektów kształcenia tego kierunku. Dyscypliny objęte programem studiów zależą od wyboru realizowanego w toku MISH kierunku wiodącego.
Polityka Prywatności