Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Filologia germańska z językiem angielskim

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Kończąc filologię germańską z językiem angielskim:

  • będziesz swobodnie i łatwo posługiwać się językiem niemieckim i angielskim (prawie jak Niemiec i Anglik) w mowie i piśmie (poziom C1 opanowania języka);
  • będziesz dysponować podstawową wiedzą o strukturze języka niemieckiego i angielskiego;
  • będziesz znać język, literaturę, kulturę i historię krajów niemiecko- i anglojęzycznych, które zastosujesz w praktyce w wielu zróżnicowanych branżowo instytucjach;
  • będziesz mieć możliwość zostania nauczycielem lub lektorem języka niemieckiego i angielskiego w szkole podstawowej (II etap edukacyjny) lub szkole językowej lub jeszcze innych placówkach oświatowych;
  • będziesz mieć możliwość pracy w wydawnictwach i redakcjach czasopism, biurach turystycznych, instytucjach kulturalnych, firmach i w ogóle wszędzie tam, gdzie będą wymagać od Ciebie znajomości języka niemieckiego i angielskiego;
  • będziesz mieć możliwość zatrudnienia w instytucjach o charakterze gospodarczym i politycznym (oczywiście po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji koniecznych w tych dziedzinach).

Dodatkowe informacje

Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.
Polityka Prywatności