Kraków, Polska

European Studies

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: welcome.uj.edu.pl/
Polityka Prywatności