Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Geoinformatyka

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Geoinformatyka to dyscyplina zajmująca się stosowaniem informatyki w naukach o Ziemi oraz ich aplikacjach (Leksykon PTiP). Jej głównym celem jest pozyskiwanie, przetwarzanie, gromadzeniem, analizowanie i udostępnianie informacji przestrzennej, realizowane za pomocą Systemów Informacji Geograficznej (GIS - Geographic Information Systems) i innych systemów informatycznych.

Podstawowych celem kierunku studiów Geoinformatyka jest kształcenie specjalistów z zakresu projektowania, wdrażania, administrowania i użytkowania Systemów Informacji Geograficznej. Są to studia interdyscyplinarne (międzyobszarowe), łączące wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. Program studiów, zaprojektowany wspólnie przez wydziały Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, z myślą o dynamicznie rozwijającym się segmencie rynku pracy w tym obszarze. Obecnie (i w niedalekiej przyszłości) zapotrzebowanie na interdyscyplinarnych specjalistów, łączących wiedzę geograficzną z informatyczną, będzie bardzo duże. Już teraz, obserwując rynek pracy, można stwierdzić, że dysponując przygotowaniem z zakresu geoinformatyki można bez trudu znaleźć ciekawą i dobrze płatnę pracę zarówno w sektorze prywatnym (także za granicą) jak i w administracji państwowej.

Studia prowadzone są wyłącznie w formie stacjonarnej. Łączą wiedzę i umiejętności informatyczne z geograficznymi. Celem studiów jest wyposażenie studentów w umiejętność projektowania, zarządzania i posługiwania się systemami geoinformatycznymi (przede wszystkim z grupy GIS).

Geoinformatyka
Geoinformatyka – dyscyplina naukowa w obrębie nauk geograficznych zajmująca się numerycznym przetwarzaniem i analizowaniem informacji geograficznej. Geoinformatyka różni się od geoinformacji większym udziałem zagadnień informatycznych, głównie związanych z programowaniem. W realizacji wyżej wymienionych zadań zaangażowany jest zespół środków technicznych (komputery, sieci teleinformatyczne), prawnych (ustawy i rozporządzenia), ekonomicznych (opłacalność inwestowania w sprzęt i oprogramowanie) oraz personalnych (użytkownicy, programiści i administratorzy systemów).
Polityka Prywatności