państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Społeczeństwo informacyjne

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Kierunek będzie prowadzony na Wydziale Politologii oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki. Oferujemy możliwość wyboru spośród następujących specjalności: elektroniczna administracja lub e-przedsiębiorczość. Społeczeństwo informacyjne to kierunek, gdzie kreatywnie spotykają się: świat informacji, technologie cyfrowe i komunikacja społeczna. Zależy nam na tym, aby nasi absolwenci byli w przyszłości liderami zmian w tym obszarze, projektowali i wdrażali w nim zmiany społeczne i biznesowe, zabierali głos w debacie publicznej i budowali komunikacyjne mosty pomiędzy różnymi środowiskami. Stawiamy na kompetencje cyfrowe i sieciowe, wzbogacone o wrażliwość humanistyczną i kulturową.

Dodatkowe informacje

Społeczeństwo
Społeczeństwo – podstawowe pojęcie socjologiczne, jednakże niejednoznacznie definiowane. Terminem tym tradycyjnie ujmuje się dużą zbiorowość społeczną, zamieszkującą dane terytorium, posiadające wspólną kulturę, wspólną tożsamość oraz sieć wzajemnych stosunków społecznych. Społeczeństwo ponadto posiada własne instytucje pozwalające mu na funkcjonowanie oraz formę organizacyjną w postaci państwa, plemienia czy narodu.
Społeczeństwo informacyjne
Społeczeństwo informacyjne – społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych. Przewiduje się rozwój usług związanych z 3P (przesyłanie, przetwarzanie, przechowywanie informacji).
Społeczeństwo
Pracując przykładnie przez osiem godzin dziennie możesz w końcu zostać kierownikiem i pracować dwanaście.
Autor: Robert Frost
Społeczeństwo
Ludzi inteligentnych jest w społeczeństwie jakieś 5 czy 6 procent. Moją kampanię robię więc dla idiotów.
Autor: Georges Frêche, przewodniczący regionu Langwedocja-Roussillon (Francja)
Społeczeństwo
Należy z całą mocą powtórzyć w tych czasach społecznej i intelektualnej anarchii, gdy każdy sam siebie ustanawia nauczycielem i prawodawcą – społeczeństwo nie będzie zbudowane inaczej niż Bóg to uczynił. Społeczeństwo nie będzie zbudowane, o ile Kościół nie położy fundamentów i nie będzie kierował budową. Nie. Cywilizacji nie trzeba powtórnie odkrywać, nie trzeba budować nowego społeczeństwa na obłokach. To zostało już dokonane. Jest nim chrześcijańska cywilizacja i katolickie społeczeństwo. Należy je tylko ustanawiać i bezustannie przywracać, w oparciu o naturalne i boskie podwaliny, przeciwko wciąż odradzającym się atakom niezdrowych utopii, buntów i bezbożności: omnia instaurare in Christo.
Autor: Pius X, encyklika Notre charge apostolique, 25 sierpnia 1910, PIN 430; Warszawa 2002.
Polityka Prywatności