Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Migracje i polityka migracyjna UE

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Dodatkowe informacje

Migracje
Migracje – drugi album studyjny Meli Koteluk wydany przez Pomaton / Warner Music Poland w listopadzie 2014. Jako pierwszy, od czerwca 2014, promował go singel pt. Fastrygi. Powstały dwie wersje płyty - podstawowa z 1 CD i edycja specjalna z 2 CD (oprócz wersji podstawowej zawiera płytę z 4 utworami: piosenki singlowe „To trop”, „Wielkie nieba” oraz akustyczne wersje albumowych utworów „Żurawie origami” i „Migracje”). Płyta została nominowana do Fryderyka 2015 w kategorii Album Roku Pop. Uzyskała status platynowej.
Polityka
Polityka (z gr. poly: mnogość, różnorodność; polis - miasto-państwo) – pojęcie właściwe naukom społecznym, rozumiane na wiele sposobów.
polityka migracyjna
Polityka migracyjna – całokształt zasad i działań państwa w odniesieniu do migracji zagranicznych z i do państwa (emigracji i imigracji). U jej źródeł znajdujemy podstawowy dylemat: kogo wpuszczamy na terytorium państwa, a kogo z niego wypuszczamy. Przyjmując powszechną w stosunkach międzynarodowych definicję państwa, dla którego istnienia konieczne są trzy elementy: ludność, terytorium i władza. Przez politykę migracyjną rozumiemy działania władzy, która określa, jaka ludność zamieszkuje w danym czasie dane terytorium.
UE
Unia Europejska
Polityka
Max Weber w każdej chwili był gotów odpowiedzieć na pytanie wprawiające w zakłopotanie wszystkich naszych politycznych amatorów: „Co byś zrobił, gdybyś był ministrem?”.(...) Jeśli się nie ma nic do powiedzenia o polityce poza tym, że się wyjaśnia, co robią inni ludzie, to lepiej w ogóle o niej nie pisać.
Autor: Raymond Aron
Polityka
Polityka jest niemal zawsze kwestią drobnych zdobyczy, które osiąga się dzięki ciężkiej pracy i szczegółowej wiedzy.
Autor: Kazimierz Kelles-Krauz
Polityka
Jest to bowiem sekret przyrody i polityki, że bezpiecznie jest zmieniać nieraz wiele mniejszych rzeczy niż jedną wielką.
Autor: Francis Bacon
Polityka Prywatności