Lublin, Polska

Monitoring i gospodarowanie zasobami środowiska

I stopnia licencjackie
Kierunek: Geografia
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Dodatkowe informacje

Monitoring
Monitoring – oznacza regularne jakościowe i ilościowe pomiary lub obserwacje zjawiska czy obecności np. substancji, przeprowadzane przez z góry określony czas.
Polityka Prywatności