Lublin, Polska

Organizacja przestrzeni społeczno-gospodarczej

I stopnia licencjackie
Kierunek: Geografia
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Dodatkowe informacje

Organizacja
Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.
Polityka Prywatności