Lublin, Polska

Administracja lokalna i regionalna

I stopnia licencjackie
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: rejestracja.umcs.pl/Rekrutacja/kierunki/1658

Dodatkowe informacje

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności