Lublin, Polska

Studia śródziemnomorskie - podróże historyczne

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie UMCS:
rejestracja.umcs.pl/Rekrutacja/kierunki/1798
Polityka Prywatności