studialicencjackie.info
Lublin, Polska

Produkcja muzyczna

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Studia licencjackie na stronie UMCS:
rekrutacja.umcs.pl/studia-i-stopnia/

Dodatkowe informacje

Produkcja
Produkcja – działalność gospodarczo-techniczna, której celem jest wytwarzanie produktów. Produkcja to:

Kontakt:

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin
Biuro Rekrutacji:
tel. +48 (81) 537 58 70,
+48 (81) 537 58 80